ReArt - umelecko remeselné reštaurátorské práce, maľovanie kostolov, historických objektov a obnova fasád

   ... rozumieme reštaurovaniu - autentické a profesionálne riešenia ...

Motto: „ Najprogresívnejšie ekologické materiály, vhodné pracovné náradie a ochranné pomôcky, správne technológie, fundovaní umeleckí remeselníci, danosti a talent od pána Boha = kvalitná umelecko-remeselná práca.“

                                                                                               František Bolfa
                                                                                         zakladateľ spoločnosti

Firma ReArt – reštaurátorský Ateliér realizuje na sakrálnych objektoch tieto odborné práce:

Umelecko – remeselné práce, maľovanie kostolov a historických objektov:

umelecká maľba kostolov, obnova fasád, zlátenie, imitácie mramoru, písmomaliarske , rezbárske a štukatérske práce. Maľovanie nových nástenných malieb - al secco, figurálnych kompozícií, symbolov, výjavov z Biblie, iluzívnej ornamentiky a ikon (15. - 20. stor.), možnosť osobnej odbornej konzultácie a poradenstva...

Reštaurovanie:

reštaurovanie oltárnych Architektúr, kazateľní, krstiteľní, ikonostasov a oltárnych obrazov s rámom. Oprava a ladenie organov,. Reštaurovanie polychrómovaných sôch, reliéfov a plastík. Exteriérových sôch s podstavcami, súsoší a krížov s korpusom. Reštaurovanie klasických vitráží

Stavebné práce a obnova fasád:

podrezanie muriva, realizácia sanačných omietkových systémov a chemickej injektáže. Pokrývanie kostolných striech a veží – kompletné tesárske a klampiarske práce. Práce s montážnymi autoplošinami Mp – 16, 22, 27  a dodávka stavebného lešenia, atď...

Kompletný zoznam našej činnosti je na „súpis vykonávaných prác“.