Profil spoločnosti

        Od založenia v roku 1993 až po súčastnosť pôsobí súkromná firma „ReArt – reštaurátorský Ateliér“ v oblasti reštaurovania, umelecko – remeselných, maliarsko – natieračských prác a v niektorých stavebných odboroch. Sme renomovaná spoločnosť a naším hlavným cieľom je záchrana a obnova sakrálnych budov ako sú Dómy, kostoly, kaplnky, farské úrady... V interiéroch chrámov reštaurujeme oltárne Architektúry, kazateľne, krstiteľne, oltárne obrazy s rámom, sochy, organy, nástenné maľby, iluzívnu ornamentiku, atď... Tvoríme aj nové kompozície. V exteriéroch obnovujeme fasády, pokrývame kostolné strechy a veže. Pracujeme na území celej republiky u všetkých registrovaných cirkví.  Naším heslom je: „DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE.“ Teoretické vedomosti, odborné znalosti a praktické skúsenosti nás oprávňujú tieto práce vykonávať. 
Naše referenčné diela sú dôkazom profesionálneho prístupu a zodpovednosti. Vysoká kvalita práce, záruky, primerané cenové relácie a maximálna spokojnosť našich klientov sú základom všetkých služieb ktoré spoločnosť „ReArt – reštaurátorský Ateliér“ poskytuje.
Tešíme sa na dobrú, obojstranne výhodnú a možnú  spoluprácu aj s Vami.

                                                                                    Erik Bolfa
                                                                    odborný reštaurátor - konzervátor
                                                                                  majiteľ firmy