Remeselné reštaurátorské práce ReArt

Reštaurovanie oltárnych Architektúr, kazateľní, krstiteľní, ikonostasov a oltárnych obrazov s rámom. Oprava a ladenie organov,. Reštaurovanie polychrómovaných sôch, reliéfov a plastík. Exteriérových sôch s podstavcami, súsoší a krížov s korpusom. Reštaurovanie klasických vitráží