Súpis vykonávaných prác

Súkromná spoločnosť Erik Bolfa – ReArt, reštaurátorský Ateliér realizuje tieto umelecko – remeselné, reštaurátorské a stavebné práce:

Umelecko – remeselné práce:

 • umelecká maľba kostolov klasickým štýlom
 • obnova exteriérov kostolov – oprava a nátery fasád, realizácia nových štruktúrovaných omietok
 • ( Terranova, Caparol )
 • zlátenie na poliment s 23 / 3/4 karátovými zlatými plátkami od nemeckej firmy BUSSE
 • zlátenie slohovým Metálom
 • pozlacovanie kalichov, monštrancií, cibórií, krížov, patén a pod...18  - 24 karátovým zlatom
 • pozlacovanie svietnikov, krížov a iných sakrálnych predmetov špeciálnym roztokom ( imitácia zlata ) - galvanizáciou
 • návrhy a realizácia ríms a štukovej výzdoby
 • imitácie mramoru
 • písmomaliarske práce
 • rezbárske a stolárske práce
 • maľovanie nových nástenných malieb, figurálnych kompozícií, symbolov, výjavov z Biblie, iluzívnej ornamentiky a ikon ( 15.- 20. stor. ), možnosť osobnej odbornej konzultácie a poradenstva...
 • ozvučenie kostolov a elektroinštalácie ( bleskozvody, revízie )

Reštaurovanie:

 • reštaurovanie oltárnych Architektúr, kazateľníc a krstiteľníc
 • reštaurovanie ikonostasov, žertveníkov a prestolov
 • reštaurovanie organov: opravy, intonácia, ladenie
 • reštaurovanie polychrómovaných sôch, reliéfov a plastík z dreva, zo sádry a keramiky. Zhotovenie a dodávka nových
 • reštaurovanie exteriérových sôch s podstavcami, súsoší a krížov s korpusom z mramoru, pieskovca, umelého kameňa. Zhotovenie a dodávka nových
 • reštaurovanie závesných, tabuľových a oltárnych obrazov s rámom. Tvorba a maľovanie nových
 • reštaurovanie klasických maľovaných vitráží a brúseného skla. Návrhy a realizácia nových vitráží

Stavebné práce:

 • murárske a obkladačské práce
 • odvlhčovanie budov – podrezanie muriva s dodatočným vložením hydroizolácie, realizácia sanačného omietkového systému ( Baumit, Hasit )
 • očistenie, odmastenie a nátery kostolných striech a veží
 • pokrývanie kostolných striech a veží. Montáž novej strešnej konštrukcie, výmena a impregnácia tesárskych prvkov, dodávka a montáž novej krytiny ( pálená škridla Tondach, zvitkový medený plech a farbený pozink ). Kompletné tesárske a klampiarske práce
 • lešenárske práce a výškové práce s horolezeckou technikou
 • práce s montážnymi autoplošinami Mp – 16, Mp – 22, Mp – 27