Umelecko – remeselné práce, maľovanie kostolov a historických objektov

Umelecká maľba kostolov, obnova fasád, zlátenie, imitácie mramoru, písmomaliarske , rezbárske a štukatérske práce. Maľovanie nových nástenných malieb - al secco, figurálnych kompozícií, symbolov, výjavov z Biblie, iluzívnej ornamentiky a ikon (15. - 20. stor.), možnosť osobnej odbornej konzultácie a poradenstva...